Sanat bir çeşit din midir?

Sanat bir çeşit din midir?
Berlinli sanatçı Jan Kage ,Berlin festivali kapsmında kendi klisesini kurdu (taraf gazetesi ),sanatında bir çeşit din olduğu inancından yola çıktığını belirten sanatçıya bir yönü ile katılıp bir yönü ile katılmamak elde değil.
Sanatın dinle bağdaşması, dinin gerçek maksadını anlamamız koşulu ile pekala mümkün olabilir gözüküyor
Dinin gerçeği yaratılış hakikatini anlamak ve anlatmak yolu ile toplum bilincine katkı yaparak ezel ebed yolunda ilahi evrimsel süreçleri desteklemek ise, sanatla paralelik kurmamız zor olmaz.
Eğer dini bir takım sınırlı ritüeller düzeyinde algılıyorsak,eski bir inancın kısır döngüsü içinde kalmış olarak dinle sanat paraleliğini elbette kuramayız
Yaratıcı bilincin Ahlakı ile ahlaklanmanın vaz geçilemez koşulu ,yaratıcın yaratırken,yaratıklarında yaşayan sanatsal değerleri idrak edip,yaşadığın çağa uygun versiyonlarını üretmekle gerçekleşir.
Yeni çağın inancının düzeyi ancak ,Dinin- Sanatın- Bilimin- iç içeliğini anlayan bir kavramsal düzey ile mümkün olabilir.