Resimlerim Üzerinden İkona Kavramına Güncel Bakış

İkona kavramı içerigini , dini tasvirli konuları kadim uygarlık dönemlerinden itibaren, gerek mimari yapılara fresk tarzında ,gerek ahşap canvas vs. malzemeler üzerine tatbik edilmesiyle oluşturulan eserlere verilen isim olarak zikredebiliriz.

Bu tasvirlerde işlenen konular, kutsal kitaplarda anlatılan menkibelerin o dönem anlayışına uygun bir gerçeklikle ifade edilmesi şeklindedir.

Bu bağlamda benim resimlerimi çagdaş ikona olarak betimlemem ,yaptıgım şeyin anlamını ifade etmenin yanında, gelecek nesillere kavramsal degerlerin zamana bağlı degişimini göstermek amacını taşımakta

Yaptıgımız her neyse onun neden niçinlerini dogru tespit edebildigimiz oranda
Onun hakkını teslim edilmesini sağlayıp eserimize bir anlamda
Rab-Rahman-Rahim olma hasletinide gerçekleştirmiş sayılırız.

Kara Elmalı Akhenaton Hanif Üveysi 12 fırın Muvaffak İren Efendi