Muvaffak İren & Çağrı Dörter I Varoluş, İnsan, Sanat, İrfaniyet, Renkler ve Sonsuzluk