Mona Lisa’yı Çağa Taşımak!

Sanat üreten insanlar ,çagdaş bilim felsefesini anlayarak ve bu kavramı sanatsal ifadelerle topluma kazandırdıkları takdirde sanatçı kavramını hak ederler.

Alışılmışın kabul görmüşün rahatlıgı ve bunun sonucunda maddi çıkar beklentisiyle hareket edenler,dönemlerinde kabul görmenin nimetlerinden faydalanmakla yetinirken,
hakikat yolunda arayışını cesaretle surdürenler ,
Bilincin deneyim labaratuvarı olan Aleme geliş amacının gerçekleşmesinin
ancak toplumsal tabuları yıkarak verilebilineceginin farkindalıgıyla bu mahiyette ürettikleri eserleriyle katkıda bulunurlar..

Sanat+Bilim+Bilinmeyene aşk =Hakikat yolculugu..

Elmalı Hanif Üveysi Muvaffak İren efendi