İnancımın Amentü Resimleri

Sanatçılar,yaşama var oluşa bakış açılarını-felsefelerini taşıyan eserlerle toplumsal realitenin kavramsal degerini yükseltebildikleri oranında, hem ” Sanatçı” kavramını hak etmiş hemde dünyaya doguş amacını gerçekleştirmiş sayılırlar.

Bilincimin seyir defteri olan eserlerim sonsuza akıp giden zamanda zamana uygun olup olmadıgımı önce bana sonra topluma gösteren birer ayna görevi görür.

Evrensel yaratılışın çok boyutlu Hakikatini, ıçinde bulundugumuz çagın imkanları dogrultusunda bir açılimla ,özsel değerlerime uygun bir uslupa aktarırken,naif çocuksu tarafımı kozmik ögelerle bezeyerek gerçekleştirdigimi kabul ediyorum.