Düzenden kaosa,kaostan düzene

Düzenden kaosa,kaostan düzene

Evrensel yaratılışın , yap boz ,boz yap tarzındaki işleyişi,gerek bütünsel-holistik Alemler bazında,gerek sosyal ,ekonomik,kültürel tüm sistemlerin kurgusalı olarak, en temel kaidedir.
.
Bu sistemin insani bazda uygulayıcıları olanlar,politikacılar-sanatçılar,bilim adamları,ermişler vs ,fizik yasalarının bu kuralını toplumsal bilincın köhneleşmiş yapısını,
degişimin ve yeni oluşların mebagı olan kaosa,
toplumsal putları kırarak götürürler.

Her yeni olan,kaosun çocugu olarak dogdugu,bu işi eskinin pabucunu dama attarak gerçekleştirdigi için,
Yeninin tanımlanmasıda eski kriterlerle yapılamaz..

Sistemin düzenin içinde ona uyumlumu yaşıyoruz, yoksa,kazanı kaynatıp yeni bir arayış içindemiyiz
İşte bütün mesele’kaos’ ve çözüm’düzen’ bu.